Søkemotoroptimalisering (SEO)

Nøkkelen til bedre rangeringer

Søkemotoroptimalisering
(SEO)

Nøkkelen til bedre rangeringer

Spørsmål og svar

søkemotoroptimalisering seo
⓵ Hva er SEO?

SEO er et akronym for Search Engine Optimization, og på norsk omtaler vi det som søkemotoroptimalisering hvis vi ikke benytter SEO som forkortelse. SEO dreier seg i all enkelhet om å gjøre nettsider synlige i søkemotorer som F.eks. Google og Bing sitt organiske søkeresultat. Enten kan du gjøre dette selv, eller så kan du ansette et en konsulent eller et byrå til å hjelpe deg.

⓶ Hvorfor er SEO viktig for din bedrift?

Det dreier seg om din bedrifts mål. Dersom dine kunder eller interessenter søker i Google, er de engasjerte og er på vei til å ta en beslutning som kan lede til et salg for deg, eller at de gjennomfører en handling som skal hjelpe dem med å løse et problem.

OBS! Veldig mange bedrifter markedsfører seg i flere kanaler på forskjellige måter. Dette leder ofte til at kundene starter en beslutningsprosess. Problemet er at de ofte avslutter beslutningsprosessen med å orientere seg med hjelp av søkemotorer. Her kommer problemet… Hvis du ikke er synlig når noen leter etter det som er relevant for din bedrift, risikerer du at kundene ender opp hos en av dine konkurrenter. Dermed har din markedsføring hjulpet konkurrentene dine med rekruttering av kunder. Vi anbefaler at du sikter på å være tilstede i alle de viktige søkeøyeblikkene for å ikke gå glipp av kunder som burde være dine.

⓷ Fordeler med SEO
  • Gratis trafikk
  • Gratis synlighet og eksponering
  • Ekstremt relevant trafikk (folk leter etter det som du fokuserer på)
  • Konverterer godt
  • Effektiviserer ofte all trafikk fra andre trafikk-kilder
⓸ Ulemper/problemer med SEO
  • SEO kan ta tid
  • Feil tiltak kan ha destruktiv effekt
  • Det er ikke alltid enkelt å vite hva man skal gjøre eller hvordan man skal gå frem.
  • Det er vanskelig å estimere ROI
  • Bortkastet tid og penger hvis det ikke gjøres riktig
⓹ SEO - hvordan gjør man det?

Ut i fra hvem du snakker med, så kan du få presentert flere modeller å jobbe etter. Vi har gjennom flere år som SEO-byrå utarbeidet følgende subemner å jobbe med for å oppnå gode resultater.

 

Sett ett eller flere overordnede mål

Ingen bedrifter eksisterer for å rangere høyt i Googles eller Bings organiske søkeresultat. Det er heller noe som kan bidra til å nå andre mål av kommersiell eller organisatorisk art. Tenk derfor over hva som er viktig for din bedrift å oppnå, og hva som er hensikten med nettsiden deres. La oss si at du vil ha flere nye kunder, så er det fint. Vårt råd er at du tallfester dette målet med med nøyaktig hvor mange nye kunder og/eller hvilken omsetning som du ønsker å få. Når vi da kommer til taktisk SEO, så vil du lettere kunne prioritere hva som er viktig å fokusere på av gangen. Husk! Ingen tiltak er like viktige. Det er alltid ett tiltak som vil hjelpe deg mest her og nå for å nå målene dine. Gode analyser, god strategi, god implementeringsplanlegging og prosessledelse er kritisk for å få gode resultater. Hvis du ikke er helt sikker på hvordan dette burde gjøres for deg, anbefaler vi deg å ta kontakt med kompetente SEO-rådgivere for å lage en resultatorientert plan. Kompetansen hos HARWEST har hjulpet flere av Norges største merkevarer med å få gode resultater med SEO, ta kontakt så kommer vi med nærmere anbefalinger for hva du burde gjøre.

 

Teknisk SEO

Teknisk SEO dreier seg om å avdekke tekniske problemer for å være sikker på at det ikke er noe galt med nettsiden som forhindrer deg i å prestere optimalt med tanke på organisk synlighet. Her finnes det tekniske SEO-verktøy som kan hjelpe deg med å identifisere feil. Når det er sagt, er det lurt å få proff hjelp her for å forstå hva som burde gjøres, hvordan det skal løses og i hvilken rekkefølge det burde implementeres. OBS! Disse tiltakene kan ofte medføre kostnader med tanke på utvikling av nettsiden, og i den sammenheng kan det være nyttig med en teknisk SEO-rådgiver som bistår dere i prosessen med tanke på å vurdere hvorvidt de tekniske tiltakene er verdt kostnadene. Husk! Ikke alle tiltak er like viktige å ta tak i.

Vår anbefaling er å kjøre en gapanalyse som sammenligner dere med konkurrentene deres for å kartlegge hvor kritisk det er at tiltakene implementeres for at dere skal rangere bedre enn konkurrentene i søkeresultatet.

 

Taktisk SEO

Dette er hva søkemotoroptimalisering i bunn og grunn dreier seg om. Enkelt fortalt så hander dette seg om å lage landingssider med informasjon og funksjoner som bidrar til å løse menneskers søkeintensjoner. Google og Bing lever av annonsekroner fra annonsører, og for at tjenesten deres skal være best mulig, er det viktig å løse de faktiske problemene til menneskene som bruker søkemotorene.  Jo bedre du er på å svare på folks spørsmål og å løse deres problemer, desto bedre er du rigget for å bli synlig i søkemotorene. Mao. så bør du vri tankegangen din vekk fra å prioritere hva du selv ønsker å formidle til kundene dine, og heller tenke på hva kundene dine ønsker å få svar på. Derfor bli utenfra-og-inn-perspektivet det du skal fokusere på fremfor innenfra-og-ut-perspektivet. Tips! Det du derimot kan gjøre, er å flette inn det du selv ønsker å formidle i tillegg til det du formidler i henhold til søkeintensjonene til kundene dine. Taktisk SEO  landingssider dreier seg om:

1. Å identifisere søkeemner/søkeord som du skal rangere på for å nå dine overordnede mål

2. Analysere søkeintensjonene til kundene dine

3. Identifisere kritiske suksessfaktorer som må på plass på landingssiden for å være mest mulig relevant for søkefrasen.

4. Produksjon av innhold; tekst, bilder, video, podcast og eventuelt widgets/funksjoner.

5. Optimalisering av tekst

6. Optimalisering av overskrift

7. Optimalisering av ALT-tags for bilder

8. Optimalisering av lenker:
– Interne  lenker
– Eksterne utgående lenker
– Eksterne innkommende lenker

9. Optimalisering av URL-en

10. Optimalisering av URL-strukturen og sidearkitekturen

11. Optimalisering av title tags

12. Optimalisering av metabeskrivelser

13. Alternativt schema.org markups / strukturerte data

Det var dette Harald Westre fokuserte på få nettsiden sin til å rangere som #1 i Googles organiske resultat på søkefrasen «SEO byrå», som kanskje er den viktigste og mest konkurranseutsatte søkefrasen for bedrifter i vår nisje.

De ovennevnte punktene er de mest vanlige elementene å optimalisere/tilpasse, men i noen tilfeller kan det tilkomme andre alternativer som også burde vurderes. F.eks. hvordan landingssiden burde være strukturert for å tilfredsstille søkeintensjonene. Dette kan variere fra emne til emne, kategori til kategori og fra nisje til nisje.

CRO og UX

Dette dreier seg om å gjøre nettsiden best mulig med tanke på konverteringer og brukervennlighet. CRO er et akronym for «Conversion Rate Optimization» (på norsk «konverteringsoptimalisering») og UX er et akronym for «User Experience». Jo bedre nettsiden er med tanke på dette, desto bedre vil engasjementet på nettsiden være. Godt arbeid med dette vil kunne resultere i både bedre synlighet, økt organisk trafikk, men også forbedret engasjement og konverteringsgrad. Til syvende og sist hjelper det med å forbedre omsetningen til din bedrift.

 

Branding og merkeposisjonering

Ofte så ser vi at sterke merkevarer med positive assosiasjoner presterer bedre i søkemotorene enn svakere merkevarer til tross for at deres SEO-arbeid er av dårligere karakter. Det er derfor viktig bygge å kjennskap til merkevaren deres, og samtidig knytte gode assosiasjoner opp mot merkevaren. Jo bedre merkevaren din er posisjonert i ditt marked, desto lettere vil det være for kundene å forstå at du er godt skikket til å løse deres problemer, både med tanke på spørsmål og svar, men også med tanke på tilbudet av produkter og tjenester som du har.

⓺ Hvem kan hjelp deg med SEO?

Her er det SEO-rådgivere/SEO-byråer som ofte er best skikket til å hjelpe. OBS! Dette er en bransje med mange «cowboy bedrifter» som hevder at de er dyktige, men som i verste fall faktisk kan forårsake at nettsiden din presterer dårligere enn tidligere. Hvis du skal ha hjelp av et byrå, så anbefaler vi deg å prate med flere, og gjerne få med deg en aktør på laget for å vurdere kandidatene med deg. Hvis du ikke helt vet hvem du skal kontakte, så er det en liste hos Bra Søk som gir deg noen alternativer som du kan vurdere. OBS! Disse er medlemmer av Bra Søk, noe som de betaler for å være. Et annet krav for å være medlem er at de følger retningslinjene for bransjeorganisasjonen for å kunne være medlem, hvilket innebærer at man ikke bruker «grey» eller «black hat» SEO triks for å rangere nettsider. Det betyr ikke at de er like dyktige på å få deg opp og frem. Dette er ikke noe vi skriver for å skremme deg vekk fra å ta kontakt med dem, men heller noe vi skriver for å opplyse deg for at du ikke skal ta en «forenklet» beslutning som kan skade bedriften din. Ta gjerne kontakt med flere byråer og gi de en skikkelig problemstilling som de bør løse for deg, da ser du hva de er gode på. HARWEST er per i dag ikke medlem av organisasjonen da vi ikke ser noen grunn for å være medlem. Vi gjør alltid det som er best for kundene våre på kort og lang sikt og forholder oss til Googles retningslinjer slik at du som kunde skal få best mulig resultat på en måte som er minst mulig risikabel for at du blir straffet av Google.

⓻ Hva koster SEO?

Det kommer helt an på omfanget av arbeidet som du trenger hjelp med og hvordan du skal samarbeide med byrået.

Timespriser

Vi har erfart at flere SEO-byråer setter prisene basert på timer F.eks. fra 690 kr til 1990 kr pr time. Av erfaring så mener HARWEST at det er en ugunstig måte å fakturere kundene på av flere årsaker:
1. Det er mye svinn med tanke på arbeid og hva som gjøres

2. Mye av tiden går vekk til møter og kommunikasjon, hvilket kan medføre at du ender med å ikke få implementert tilstrekkelig med tiltak for å nå målene dine.

3. Oppriktigheten med tanke på tidsbrukt er noe varierende. I enkelte tilfeller kan en rådgiver loggføre 2 timer på 10 minutters arbeid. Vi sikter ikke til spesifikke byråer, men belyser det heller som et problem som du bør være oppmerksom på.

Vi mener at timespriser kun er godt for en ting, og det er for at byrået selv skal kunne ha en forutsigbarhet med tanke på hvor mye inntekter de kan forvente de kommende månedene, og det er til hjelp for deres egen del når det gjelder å kunne vite om de har råd eller ikke til å ansette folk eller ikke.

Som du skjønner så er ikke dette noe vi anbefaler dersom du ønsker å få tiltak implementert og å nå gode resultater.

Prosjektbasert arbeid

Dette er arbeidsmetoden som vi anbefaler fordi vi mener at dette er best for alle parter:

1. Du blir enig om hva som skal gjøres, og det skal gjennomføres og implementeres uavhengig av hvor lang tid det tar. Dette gir deg som kunde større forutsigbarhet med tanke på hva som skal implementeres. Uten implementering av tiltak, så får du sjeldent bedre resultater.

2. For byrået sin del gir det et potensial for å tjene mer penger ved å jobbe konkret med definerte oppgaver og kanskje bruke mindre tid på unødvendig tull og tidstyver. Da kan man jobbe målrettet og effektivt for å få gode resultater for deg som kunde. Det er det HARWEST gjør.

OBS! Det foreligger en risiko, men den ligger hos byrået ved at de bruker «for mye tid» på en kunde/oppgave i forhold til direkte lønnsomhet. Det er kanskje grunnen til at flere byråer ikke arbeider så mye på denne måten.

Resultatbasert arbeid

Selvsikre byråer og rådgivere som forplikter seg til å levere gode resultater kan tørre å tilby dette. HARWEST kan vurdere dette da vi er trygge på at vi innehar kompetanse til å gi gode resultater. Typisk her er at det utløses en bonus eller en fast provisjon ut ifra avtalen som du blir enig med byrået om.

TIPS!

Vi har delt våre anbefalinger vedrørende Søkemotoroptimalisering og valg av SEO-byrå. Vårt siste tips er at du fortsetter med å lære deg om emnet. Det skal veldig lite til for å ha nok kunnskap til å ta gode beslutninger for din bedrift. Vi vet at ny kunnskap kan være tungt å tilegne seg, men vi vet også at det vil være verdt det for at SEO-resultatene til din nettside vil være best mulig. Hvis det er noe som du savner av info her, er det bare ta kontakt dersom du lurer på noe. Det koster ikke noe å ta kontakt, og vi blir enige før «taksametret begynner å tikke». Lykke til med arbeidet!

Hva sier klienter om Harwest?

Enorm økonomisk gevinst!
Harald sitter med uvurderlig kunnskap og er garantert blant de beste i Norge på hans felt, om ikke den beste.

Etter omtrent 6 måneder med samarbeid så sitter jeg igjen med enorm kunnskap som jeg ikke visste eksisterte, og har strategier jeg bruker hver eneste dag. Samtidig har det vært en enorm økonomisk gevinst, hvor jeg har økt omsetning med hele 1339% i forhold til fjoråret. 

Markus Klepp

Daglig leder / Eier, Mystuff.no

Ekstrem forbedring av omsetning og konverteringsgrad!
Jeg ville forbedre konverteringsgraden til nettbutikken til GPS RADAR for å sikre best mulig vekst. På anbefalinger tok vi kontakt med Harwet for å høre om dekunne hjelpe oss med CRO. 
Etter noen måneders samarbeid har Harwest hjulpet oss med å forbedre konverteringsgraden betydelig og bidratt til å øke omsetningen vår med 323%.  Jeg opplever Harwest som svært dyktig, profesjonell og ærlig. 
Magnus Wester

Daglig leder / Eier, GPS RADAR

Betydelig økt organisk synlighet og trafikk
"Gjennom teknisk analyse og SEO-bistand for lansering av ny nettside for Beauty House, som innebar at vi la ned nettbutikken vår og kun fokuserte på tjenestene som vi tilbyr, sørget Harwest for en trygg overgang. Vi økte trafikken totalt sett fra Googles organiske resultat med 28,91% og sidevisningene våre i Google økte med 44,12%. I tillegg økte vi den organiske trafikken fra Google til tjenestesidene våre med 45,97%.
Harwest håndterte prosjektet profesjonelt, og sikret et godt samarbeid med både designere og utviklere."
Adi Velic

Daglig leder / Eier, Beauty House

Faglig og praktisk stort utbytte
 

"På anbefalinger booket vi inn Harwest (Harald Westre) for å holde et SEO-foredrag for Digital Innholdsproduksjons-studentene ved Fagskolen Kristiania.

Foredraget var strukturert og pedagogisk, og Harald evnet å bryte ned SEO til lett forståelige deler som resulterte i at vi satt igjen med et stort praktisk utbytte." 

 

Øyvind Næss

Faglig studieleder, Digital Innholdsproduksjon, Fagskolen Kristiania | Oslo

Vår SEO-konsulent

Harald Westre

Harald Westre

Daglig leder / SEO-rådgiver i Harwest

Utdanning:

Bachelor i Markedskommunikasjon (Handelshøyskolen BI)

Arbeidserfaring

Rådgiver og fagleder i flere av Norges ledende digitale byråer / performancebyråer
Startet å jobbe med SEO i 2010

Noen av bedriftene som Harald har jobbet med

Statoil / Equinor
G-sport / Intersport
Torshov Sport

Europris
Notabene
Tilbords
Fagmøbler
Klinikk For Alle

Jeg er generelt sett sykelig opptatt av resultater, optimalisering og forbedring. Eksempelvis så A/B-tester jeg hypoteser for meg selv hver uke for å bli en bedre versjon av meg selv enten det dreier seg om helse, produktivitet, business eller andre ting. 


Hvis du fokuserer på vekst for bedriften din, så er ingen tiltak like viktige, det er ALLTID en ting som er viktigst her og nå for å nå målet ditt. Noen ganger er SEO viktigst, mens andre ganger må du fokusere på noe helt annet. Som rådgiver er jeg ekstremt fokusert på ærlighet og å gjøre det "riktige" for mine kunder, enten det dreier seg om hva som er viktigst for deg her og nå, eller om det er snakk om etikk og ærlighet.


Jeg tar et emosjonelt eierskap til kundene som jeg jobber med, og motiveres av resultater og mestring. 
Jeg fokuserer på at kundene mine skal bli sett og hørt, samtidig som at jeg utfordrer dem og sier i fra når det er noe som ikke kommer til å gi så god avkastning.

Lurer du på noe?


Ring oss eller send SMS

Send oss en melding

15 + 9 =